Святослав Форест

Святослав Форест  е  дипломиран в юридическия факултет на университета в Безансон. Завършва  областното училище за адвокати в Страсбург,  Източна Франция( ERAGE). Член е на адвокатската колегия в Безансон.

Магистър втора степен – трудови и социални правоотношения. Господин Форест има стаж в института за социално осигуряване на Република Франция.

Член на асоциация за медицинско подпомагане (HELLOMICI) с трайни юридически връзки в република България посредством които трупа своя юридически опит и обменя информация относно трудовото и социалното законодателство и новите юридически практики.

Динамичен и всеотдаен, Господин Форест ще вложи цялата си енергия и работоспособност на ваше разположение за да осигури най-добро развитие на вашия казус.

Вашият адвокат е двуезичен – френски и български, с познания и по руски език.

Да бъда потърсен до 24 часа Ithaque Avocats
Ithaque Avocats

Компетентност- области

 

 • Ithaque Avocats

  Строително право

  Тези услуги са свързани със спорове засягащи частната собственост- проблеми със съседи, съпритежатели в кооперация, жилища под наем-неплатен наем, закриване на договор, принудително напускане, ремонти по щети, нехигиенично жилище, депозит. както и проблеми свързани с със строителството-щети, неразборност, прилагане на гаранция-две или десетгодишна, довършителни дейности

 • Ithaque Avocats

  Търговско и промишлено право

  Засяга всички проблеми-договори, покупка на търговски помещения, наеми, като и несъгласие между търговци (търговски съд) определени като такива от търговския кодекс професионални или непрофесионални търговци.

  Фирменото право определя създаване на фирми-статут, формалности, организация, прехвърляне .

  Асоциациите са също добре дошли-редактиране на адаптирани статути, обяснение на необходимия подход, предвидимо несъгласуване или неговото избягване

 • Ithaque Avocats

  Наказателно право

  Господин Форест ви асистира пред всички юридически органи, в инструктиране на процеса или при осъждане, независимо дали сте обвинен или жертва.

 • Ithaque Avocats

  Семейно право

  То включва асистиране в случай на прекъсване отношенията в семейството  развод, анулация на PACS или двойка на семейни начала, както и всички акции свързани със осиновяване, смяна на име или семейни конфликти –наследство, задължение за изхранване, промяна на право на виждане и приютяване.

Ithaque Avocats

Тарифи

Важно е да се знае че определянето на заплащането е регулирано от конвенция за хонорарите определено спрямо конкретния казус.

Невъзможни са изненади! Вие сте информирани, преди всяка процедура, за хонорарите и извършената работа от адвоката.

Три възможности

 • Осигуровка с юридическа протекция

  Това е договор, който позволява поемане на разходите за адвокат- цялостно или частично според  определена тарифна таблица .

  Тази клауза понякога е включена автоматично в друга осигуровка- за кола или апартамент. Потърсете информация от вашето осигурително дружество.

 • Юридическа помощ

  В зависимост от възможностите ви, държавата може да отпусне помощ за покриване на разходите ви за адвокат. Условията и документите са на разположение в интернет. Възможно е обаче вашият адвокат да откаже, ако държавната помощ не покрива пълен обем средствата необходими предвид сложността на конкретния казус.

 • Хонорари

  Ако не попадате в една от тези две възможности тарифите са определени от различни условия

  Вложено време

  200 € на час с ДДС (166,66  без ).

  Фиксирани хонорари

  Долупосочените са  разбира се примерни , те не държат сметка за специфичната ситуация, която ще имаме грижата да изясним и определим по време на консултацията.

  При всички случаи договор за хонорарите ще бъде подписан преди каквато и да е процедура- вие ще сте информирани за точната сума.

  Яснота и точност, без неприятни изненади.

 • Консултации

  Обикновена консултация от общ характер   75 евро без ДДС  90 евро със

  Специфична юридическа консултация

  200 евро на час с ДДС

 • Процедури за семеен бизнес

  Развод по взаимно съгласие

  -с дете и разделено имущество установено от нотариус

  1500 без ДДС  1800 евро с ДДС

  -без дете и разделено имущество чрез нотариус или без имущество за разделяне

  1250 евро без ДДС 1500 евро с ДДС

  С деца и акт за разделяне на имущество от адвоката

  1833,33 без ДДС  2200 с ДДС

  Развод без взаимно съгласие ( базисна цена за процедура с договаряне ,без деца и без компенсационни

  От  1250евро без ДДС  1500 с ДДС

  Разделяне извън брак

  700 евро без ДДС             800 с ДДС

  Процедура след развод (промени)

  900 евро без ДДС 1080 с ДДС

  Смяна на име

  500 без ДДС  600 с ДДС

 • Наказателни процедури

  Представяне на основа на призната вина

  600 евро без ДДС 720 с ДДС

  Полицейски трибунал

  700 без ДДС 840 с ДДС

   

  Обвиняем

  от 700 евро 840 евро с ДДС нагоре

  Граждански иск

  от 700 -840 с ДДС нагоре

  Асистиране при полицейски арест

  500 евро без ДДС 600 със ДДС

  Съдебен дело  –

  с оферта.

 • Административни процедури

  Начална цена 1200 евро без ДДС             1440 евро с ДДС

 • Граждански процедури

  Районен съд начална цена 600 без ДДС     720 евро с ДДС

  Висш съд

  Общо право

  от 1250евро без ДДС 1500 евро с ДДС

  Строително право

  от 1500 без ДДС 1800 с ДДС

  Досъдебен съдия

  500 без ДДС 600 с ДДС

 • Изпълнителен съдия

  От 750 (900) нагоре

 • Гражданско или търговско сезиране

  От 1000 без ДДС 1200 с ДДС нагоре

 • Съвещание за експертиза

  От 250 без ДДС 300 с ДДС

 • От 250 без ДДС 300 с ДДС

  От 1500 без ДДС 1800 с ДДС

 • Социални въпроси при висш съд

  От 500 без ДДС 600 с ДДС

 • Процедура при трудовия съд

  Асистиране при среща за помирение

  500 без ДДС 600 с ДДС

  Съдебно решение

  От 1000 без ДДС 1200 с ДДС

  Разпределяне  7

  00 без ДДС 840 с ДДС

 • Апелативен съд

  Обществени дела

  от 1000 без ДДС 1200 с ДДС

  Граждански дела

  от 1200 без ДДС 1440 с ДДС

  Търговски дела

  от 1400 без ДДС    1680 с ДДС

 • Обществено помирение

  1000 без ДДС 1200 с ДДС

 • Постулация

  500 без ДДС 600 с ДДС

 • Позоваване на главен съдия

  1000 без ДДС 1200 с ДДС

Tarifs
Ithaque Avocats

Ние сме на ваше разположение

Моля, не се колебайте да се свържете с Maître Svitoslav FOREST за повече информация относно неговите дейности.

forest@ithaque-avocats.com
Телефонен номер: 03.81.25.06.06
адрес: 13 rue Christiaan Huygens – 25000 BESANCON - FRANCE

Ithaque Avocats
13 rue HUYGENS
ZAC LAFAYETTE
25000 BESANCON
FRANCE

03 81 25 06 06
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.
Ithaque Avocats
Contact