Отговорност – медицинска ,банкова, договорна,деликтна.

Медицинска отговорност

Тя засяга

 • Недооценяване или медицинска грешка
 • Грешна диагноза
 • Вътрешно-болнична инфекция
 • Неосигуряване на задължение за асистенция
 • Неспазване на медицинска тайна

Каквото и да е искането ви, господин Форест ви подкрепя пред трибунала- градски  административен или наказателен, или пред компетентната администрация, както и в преговори с вашата осигурителна компания.

Отговорност-договорна, обща и специална.

Договорна отговорност означава частично или пълно неизпълнение на договора, подписване на договор ,в който съгласието може да бъде подложено на съмнение.

Договорна отговорност е призната когато има скрити (противоречие който пречи на нормална употреба) или законови противоречия-разлика между договореното и полученото.

Тази отговорност изисква проверка на юридически условия които вашият адвокат ще осигури, за да решите най-добре проблема.

Господин Форест ви съпътства и при проблем за несъгласие (неизпълнена или лоша договорност, специфични  договорни клаузи, наказателни ,изпълнителни).

Деликтна отговорност

Тази отговорност е определена в гражданския кодекс като „всякакво човешко действие което причинява на друг повреда, задължавайки го да поправи тази повреда причинена от друг“(1240  граждански кодекс).

Господин Форест е на ваше разположение да ви помогне да получите обезщетение за причинени вреди следствие от

 • Лично действие
 • Действие на друга личност ( например родителска отговорност за вреди причинени от децата)
 • В резултат на действие (например падане на тротоар непочистен от живущ )
 • Действие на животно за което сте отговорен

Не подминавайте възможността да бъдете обезщетени ако сте  жертва – свържете се с мен.

Банкова отговорност

Отношенията с банковите институции могат да се окажат сложни и трудни за превъзмогване в случай на несъгласие.

Банковата отговорност  отговаря на точни изисквания и регламенти и би трябвало това да ви позволи да упражните вашите права.

 • Депозит ,професионален и личен.
 • Право на съвет и предупреждение
 • Правила на банковите операции и кредити
 • Проблеми с дебитна карта
 • Жилищен заем и т.н.т.
Ithaque Avocats

Потребителско и фирмено право

Потребител е физическо лице действащо в непрофесионален кадър.

Спрямо професионалистите той е защитен със специфични правила ,които трябва да се задействат за да успее да защити правата си.

Засегнати области са :

 • проблем при покупка и доставка на потребителски  продукт-недоставяне, закъснение,увреден ,дефектен, скрит дефект, връщане на авансово плащане
 • Проблем с телефонен оператор-покритие, включване, фактуриране
 • Проблем с автомобилен гараж- ремонт, фактуриране, повредена кола.
 • Транспортен проблем-загуба на багаж, резервация, анулиране
 • Липса на точна задължителна информация

Ние сме на ваше разположение

Моля, не се колебайте да се свържете с Maître Svitoslav FOREST за повече информация относно неговите дейности.

forest@ithaque-avocats.com
Телефонен номер: 03.81.25.06.06
адрес: 13 rue Christiaan Huygens – 25000 BESANCON - FRANCE

Ithaque Avocats
13 rue HUYGENS
ZAC LAFAYETTE
25000 BESANCON
FRANCE

03 81 25 06 06
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ithaque Avocats
Contact