Осигурително Право (телесни и материални вреди, пътни катастрофи)

То засяга несъгласия между осигурената личност (физическо или морално лице) и професионалисти в областта на осигуровките-фирми, агенти, посредници.

Конфликти с осигурителна компания могат да се окажат особено сложни и обсебващи.

Господин Форест ще е до вас за да ви помогне да решите тези проблеми или да увеличите обезщетенията, гарантирани от гражданска  професионална или лична осигуровка, осигуровка за живот, смърт или свързани със заем.

При отказ за поемане на гаранция, свържете се с мен.

Осигурителното право е свързано и със следните области, в които господин Форест е компетентен да ви подкрепи.

Пътна катастрофа

Съдебния спор по пътно произшествие се нуждае от обсъждане и подкрепа на адвокат. Всеки който е жертва на пътно произшествие има право на обезщетение.

Като информация, обезщетенията получени със съдействие на адвокат са почти винаги по-високи от тези получени от пострадалите, които се свързват директно с  осигурителя и обикновено за половината спрямо полученото от трибунал.

Количествено ,обезщетението зависи от нараняването което се установява чрез

  • експертиза ,която оценява квантума на травмата на медицинско правно ниво
  • юридически и съдебен превод на този квантум за получаване на обезщетение.

На всеки от тези етапи адвоката е необходим-за оценка на нараняването, комуникация с   медицинския експерт и след това юридически превод на екпертизата  за да се отговори на осигурителите които често се опитват да намалят квантума и оценката  на щетите.

Да се икономисат средствата за адвокат води до загуба в резултата.

Телесни наранявания

Телесни наранявания могат да бъдат резултат от различни щети, пътни произшествия, нападения, медицински или спортни наранявания, трудови  или всекидневни злополуки.

Става въпрос да се обезщети  възможно  най-точно всяка причина за тези  телесни поражения (професионално, временен или постоянен  функционален дефицит, временна трудова неспособност, морална, естетическа или дискомфортна щета),

Ролята на адвоката е незаменима. Трудна за изживяване, не е необходимо към тази тежест да се прибави съжалението за несправедливо обезщетение.

Не се колебайте, потърсете връзка с мен.

Ithaque Avocats

Ние сме на ваше разположение

Моля, не се колебайте да се свържете с Maître Svitoslav FOREST за повече информация относно неговите дейности.

forest@ithaque-avocats.com
Телефонен номер: 03.81.25.06.06
адрес: 13 rue Christiaan Huygens – 25000 BESANCON - FRANCE

Ithaque Avocats
13 rue HUYGENS
ZAC LAFAYETTE
25000 BESANCON
FRANCE

03 81 25 06 06
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.
Ithaque Avocats
Contact