Право на социалната осигуровка

Право на социалната осигуровка представлява втората по значимост насока на общественото право, засягайки работодатели и работници.

Става въпрос за несъгласие с решения  на социалната осигуровка, трудови злополуки, професионално заболяване.

Работодатели и работници в медицинската област

Вашият работник е жертва на трудова злополука или професионална болест? Отговорността на тази злополука ще ви се отрази като работодател. Вие ще имате нужда от адвокатска точна защита при жалби на работещи срещу вас при неизвинима грешка.

Възможност за осъществяване на одит на вашата фирма за изготвяне на правен документ или други необходими и задължително обявени нормативи.

Медицински работници

Какъвто и да е оспорваният проблем със социалната осигуровка-членски внос, подозрение за измама в следствие на проверка господин Форест ви подпомага в гражданско правните и наказателноправните казуси, ако е необходимо.

Предприемачи

Aко имате проблем с вашите удръжки URSAAF, обадете се.

Работници

В случай на злополука на работното ви място довела до прекъсване на работа, за вас е настъпила трудова злополука.

Това е и злополука по пътя до работа или при изпълнение на специална задача. Работещия в този случай има допълнителна протекция при съкращение и допълнително дневно възнаграждение, което да покрие загубата на заплатата.

Същата протекция е в сила за работещ жертва на професионална болест, тоест причинена при извършване на работата.

Социалните осигуровки могат да откажат тези заплащания задължавайки работещия да стигне до иск, ролята на адвоката е да ви придружи.

Ако сте жертва на такъв отказ , свържете се с мен.

Необходимо е да напомним че работодателят е отговорен за сигурността и здравето на работещия на работното място, да избегне злополуки или професионална болест.

Иск за непростима грешка е възможен.

В случай на успех, работещия получава обезщетение.

Ако смятате че вашият работодател е осъществил такава грешка, знаейки за поетите рискове, свържете се с мен.

Тази юридическа компетентна подкрепа е необходима за да получите обезщетението на което имате право .

Вашият адвокат  ви подпомага при отказ на инвалидна пенсия ,при несъгласие относно определяне процента инвалидност след оздравяване, констатирано от лекаря на социалната осигуровка.

Ithaque Avocats

Ние сме на ваше разположение

Моля, не се колебайте да се свържете с Maître Svitoslav FOREST за повече информация относно неговите дейности.

forest@ithaque-avocats.com
Телефонен номер: 03.81.25.06.06
адрес: 13 rue Christiaan Huygens – 25000 BESANCON - FRANCE

Ithaque Avocats
13 rue HUYGENS
ZAC LAFAYETTE
25000 BESANCON
FRANCE

03 81 25 06 06
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ithaque Avocats
Contact